• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/05/01 ساعت 14:45

    رونمایی از آخرین شاهکار #صنعتی جناب روحانی در آخرین مجمع #ایران_خودرو:
    زیان خالص ایران‌خودرو ۱۵ هزارمیلیاردتومان (سه برابر پارسال) و بدهی شرکت ۶۵ هزارمیلیاردتومان شده!
    آقای #روحانی! ابربنگاهها که قرار بود موتور جهش اقتصادی باشد را با استراتژی و انتخابهای غلط به خاک سیاه نشاندید!