• حسین امامی   Meshkan2@

    1400/05/01 ساعت 19:30

    ایرنا در خبری شرایط عمومی دکتر زارعیان را رو به بهبود اعلام کرده است. ایرنا نوشته است: خوشبختانه در ادامه روند رسیدگی تخصصی و دارویی تحت نظر پزشک معالج، ‌بدن وی به درمان پاسخ داده و حال عمومی زارعیان نسبت به روز گذشته شرایط بهتر و مطلوب‌تری دارد.
    http://irna.ir/news/۸۴۴۱۲۳۵۴/