• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/04/31 ساعت 14:55

    احتمالا آنارشیست‌ها در طول تاریخ با پدیده هایی مثل دولت روحانی مواجه بودند که به این نظریه پردازی‌ها رسیدند