• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/04/31 ساعت 18:15

    جناب آقای یون کانگ هیان، سفیر محترم کره جنوبی در ایران، یک دیدار حسن نیت را با دکتر ساتیا دورایسوامی، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران در دفتر سازمان ملل متحد برگزار کردند.
    در این دیدار، حمایت از تلاش‌های ملی به منظور رفع نیاز اقشار آسیب پذیر، مورد بحث قرار گرفت.