• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/31 ساعت 22:36

    نشست رئیس جمهور منتخب با دستگاه‌ها، مجموعه‌ها و چهره‌های شاخص و اراده انجام یک اقدام ویژه برای حل مشکلات خوزستان حتی قبل از آغاز دولت، نوید بخش و قابل تقدیر است. #خبر_خوب_خوزستان