• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/04/30 ساعت 20:36

    #خوزستان قلب تپنده ایران و #خوزستانی جگرگوشه ایرانیان است، ایران ستیزان تجزیه طلب معبر پولادینی را برای اهداف شوم خود انتخاب کرده‌اند. دلسوزنماهای پرمدعا نیز به جای هیزم تجزیه طلبان،به فکر پاسخگویی تصمیمات نادرست گذشته خودباشند.#مطالبات به حق هموطنانمان به درستی پیگیری می‌شود.