• عید قربان، عید بندگی و سربلندی از امتحان است و امروز امتحان بزرگ ما کمک به خوزستان بی آب است. هرسال به نیت دفع بلا دام قربانی می‌کنیم اما امسال باید با کمک هایمان، از بلای قربانی شدن دام و دارایی مردم مظلوم #خوزستان جلوگیری کنیم.
    #عید_قربان مبارک