• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

    1400/04/29 ساعت 16:38

    «سایه‌ی باد» پدیده‌ی ادبیات اسپانیا در سال ۲۰۰۱ بود؛ پدر دنیل در صبحی سرد، او را به گورستان کتاب‌های فراموش‌شده می‌برد؛ کتابخانه‌ای با عناوینی فراموش‌شده. پسر اجازه دارد یک کتاب انتخاب کند و عهد کند که نگذارد آن کتاب فراموش شود.

    خرید آنلاین کتاب: http://shop.bagheketab.com