• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/04/29 ساعت 10:26

    چرا من باید خواب ببینم که توئیت زدم سه تا چیز را باید تخیل کنیم تا بتونیم بعدش رو بفهمیم، بلاک چین، اوربیتال، لباس تک ستاره استقلال
    بعد هم همه‌اش نگران باشم الان حاجی @hajiparvaneh۱ دعوام می‌کنه و از استرس به هم خوردن رفاقتمون بیدار بشم