• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1400/04/28 ساعت 14:45

    #رشتو | پس از سیل فروردین ۹۸ طبق اجازه رهبری برای برداشت ۱۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی جهت حل مشکل آب و فاضلاب #اهواز اختصاص یافت

    اما درنهایت به دلیل تاخیر در فرآیند تخصیص این بودجه و همچنین بروکراسی‌ها در حال حاضر هیچ اقدام عملیاتی در این خصوص صورت نگرفته است