• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1400/04/28 ساعت 16:30

    وقتی #ستاد_اجرایی_فرمان_امام متولی رفع مشکل بی آبی روستاهای #خوزستان می‌شود، این یعنی سازمان‌های ذیربط وظایف خود را در این سال‌ها به درستی انجام نداده‌اند. بودجه گرفته اما دریغ از برنامه ریزی برای رفع مشکلاتی که در این سال‌ها تلمبار شده است.
    سازمان‌های ذیربط باید #پاسخگو باشند.