• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/28 ساعت 10:55

    #خوزستان در تب بى‌آبی می‌سوزد و ما با شنیدن و دیدن رنج محرومان که سرمایه‌ها و امید خود را از دست می‌دهند درخود می‌پیچیم. آلودگی هوا، سیل و حالا بی‌آبی به ترتیب گریبانگیر اهالی این استان زرخیز می‌شود. این‌همه رنج روا نیست و همه ما درقبال آن مسئولیم. هر که قدرتش بیش مسئولیتش بیشتر.