• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/04/28 ساعت 23:00

    شورای نگهبان امروز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و عصر جلسه داشت و به بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
    بررسی محتوای این طرح اعاده شده از مجلس در سه جلسه شورای نگهبان نشان از دقت و حساسیت بر روی مفاد طرح دارد و نظر شورا به زودی اعلام خواهد شد.