• #کرونا و حالا هم #سیل در آلمان، یادمان انداخت که ما تنها یک کره #زمین داریم و مرزهای که روزی به دست خودمان ساختیم، شاید بتوانند جلو عبور و مرور انسان‌ها را بگیرند، اما جلوی بحران‌هایی طبیعی را نه.
    زمینی که گرم شود جای زندگی هیچ‌کس نیست.
    #درد_مشترک