• یکی از دلایل #بحران_حکمرانی در ایران،این منطق غلط، مخرب و شکست‌خورده است:
    اگر سرکوب نمیکردیم میدیدی کشور چطور ناامن میشد.
    اگر ماهواره و اینترنت رو محدود نمیکردیم چه وضعی میشد.
    اگر گشت ارشاد نداشتیم چقدر جامعه بی‌بندوبار‌تر میشد.
    اگر گزینش نمیکردیم چه دزدهایی وارد سیستم میشدند!