• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/04/27 ساعت 17:42

    «عشایر» نام اثری از هوشنگ پزشک‌نیا در کاخ‌موزه اختصاصی است.او از هنرمندان نسل اول مدرنیسم ایران بود و توجه‌اش در نقاشی، بازنمایی مسائل اجتماعی جامعه بود. هویت ایرانی در آثار او به چشم می‌خورد و موضوع آثارش مردم زحمتکش، طبقه کارگر، روستاییان و طبقه تهیدست جامعه بود.
    #کاخ_نیاوران