• می‌خواستم تو را خوشحال کنم و بخوابم، ولی بالا و پایین پریدن روی تشک خیلی مزه می‌داد … می‌خواستم برای اینکه به تو کمک کنم ظرف‌ها را جمع کنم ولی زمین خیلی خیس بود و افتادم و ظرف‌ها شکستند … من … من … می‌خواستم کاری کنم که خیلی ذوق کنی.

    از #کتاب کاشکی بلد بودم
    #کتاب_کودک