• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/04/27 ساعت 12:43

    صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با حمایت بخش کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا (اکو) هزار دستگاه اکسیژن ساز تهیه نموده است. این دستگاهها به شریک دیرینه ما، سازمان بهزیستی کشور اهدا شده است؛ و بزودی به بیش از ۳۰۰ مرکز شبانه روزی و توانبخشی سالمندان در سراسر کشور، تحویل داده خواهد شد.