• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/04/26 ساعت 15:40

    با اصلاحات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار #بودجه کل کشور از سوی شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تائید قرار گرفت.

    به امید برداشتن گام‌های بعدی برای اصلاح ساختار بودجه کشور.