• الان بانک مرکزی می‌ره سراغش توی آمریکا وادارش می‌کنه پروانه پرداخت‌یاری بگیره و بعد تعطیلش می‌کنه.