• عطا بهرامی   ata_bahrami@

    1400/04/26 ساعت 22:39

    اظهارات فنی و دقیق غضنفری وزیر اسبق صمت، اسحاق جهانگیری را وادار به اعتراف کرد. ۸ سال با رشد اقتصادی صفر، رکوردهای تورمی و آشفتگی بازار حتی بدتر از دوران جنگ تحمیلی، میراث دوران اعتدال برای سید ابراهیم رئیسی است.