• می‌خواهی چه‌کاره شوی برایان؟
    خواهر برایان گفت تو باید به کلاس ژیمناستیک‌ بروی. زود این لباس را بپوش و مشغول شو. برایان خیلی تلاش کرد، اما همه‌اش به دیگران تنه می‌زد و پرت‌شان می‌کرد این‌ور و آن‌ور. تا اینکه برادرش گفت بهتر است یک مشت‌زن شوی!

    از #کتاب می‌خواهی چه‌کاره شوی برایان