• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/25 ساعت 18:56

    هیاتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررس دلایل مشکلات آب و راهکارهای فوری حل آنها، عازم #خوزستان شد.