• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/25 ساعت 03:58

    در دادگستری هر استان، یک نفر صرفا مامور رسیدگی به دلیل انجام نشدن کار افرادی خواهد شد که علی رغم چندین بار مراجعه، به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند. مردم از کندی انجام کارها در ادارات کشور ناراحتند. کاغذبازی‌ها باید جمع و جور شود.