• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/25 ساعت 23:45

    مصداق بارز زورگیری … شما ببین با سیاست اشتباه پیام رسان داخلی نه تنها محبوب و کاربردی نمیشه بلکه منفور هم میشه!