• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/04/25 ساعت 13:40

    خدا رحمت کنه آقای #حمیدرضا_صدر رو توی پژوهش پایانه‌نامه‌ام خیلی کمکم کرد؛ گفتم میخوام کتابش کنم؛ گفت بیا خودم برات یه مقدمه توپ می‌نویسم… حیف فرصت نشد و قصه‌گوی سینمایی فوتبال رفت…