• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1400/04/24 ساعت 14:03

    وعده‌های مسیولین وزارت بهداشت و ستاد اجرایی؟؟!! ۳۶۸۰۰ نفر فوت شده طبق آمار وزارت بهداشت که شبهه دارد. لذا حداقل با واکسیناسیون ۵۰٪ فوت نمیکردند.