• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/04/24 ساعت 13:05

    شورای نگهبان دیروز صبح و عصر جلسه داشت.
    علاوه بر برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بررسی گزارش‌های مربوط به انتخابات میاندوره‌ای آستانه اشرفیه؛ سه طرح اصلاح ساختار بودجه، استفساریه قانون بودجه و بخش‌هایی از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز مورد بررسی قرار گرفت.