• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/22 ساعت 16:23

    بار‌ها گفته‌ام دادگاه‌ها باید علنی برگزار و پخش شود (به جز فرازهای مغایر با قانون اساسی). این موضوع به نفع مردم، دستگاه قضایی، قاضی و در جا‌هایی حتما به نفع متهم است، چون علاوه بر قضاوت قاضی از سوی مردم نیز قضاوت می‌شود.