• یه وزیر بهداشت هم داشتیم، نسبت دادن «گاومیش» به این و اون از دهنش نمی‌افتاد!
    حقیقتا که ادب مرد به ز دولت اوست …