• احمد کریمی   KarimiPress@

    1400/04/21 ساعت 15:30

    برخی خیلی دنبال این جمله(راست ودروغش رونمی‌دونم) اما اینا راه افتادن و اقتصاد را به خر دادند
    مدل حکمرانی «خرها» در اقتصاد خوکی نمایان نیست؟
    نرخ عرضه‌ها به‌واسطه تصمیم برق در #بورس_کالا همان لجن‌مالی خوک‌‌ها

    البته خر واقعی ک مسئول نمیشه بارشو میبره