• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/21 ساعت 11:38

    جناح محافظه‌کار یا اصولگرا و نهادهای منصوب رهبری بخصوص صداوسیما درطی ۸سال گذشته خواسته‌ یا ناخواسته انتقاد و #مطالبه‌گری نامحدود و بی‌پروا از دولت را به منصه ظهور رسانده و الگو کرده‌اند. این مطالبه‌گری که تبدیل به فرهنگ عمومی شده‌ اکنون جزئی از پروسه اصلاحات و ضامن تداوم آن است.