• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/21 ساعت 12:06

    بازگشت #طالبان و قدرت گرفتن آنان در حاکمیت افغانستان موجب هدم جمهوریت و تبدیل دوباره آن به امارت اسلامی خواهد شد. رؤیای آزادی #زنان_و‌_جوانان_افغان و امید کم فروغ آنان به آینده، تبدیل به کابوس ارتجاعی بی‌رحم و پرتنش در زندگی، تحصیل، کار و حق تعیین سرنوشت آنان خواهد شد.
    چنین مباد!