• محمد حسن ترابی   Mohamadhassant1@

    1400/04/21 ساعت 16:22

    در پاسخ به خبرهای کذب منتشر شده مبنی بر فروش معادن، تصمیمات دقیقه نودی و … بیانیه‌ای را تا دقایق دیگر از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر خواهیم کرد. فرایند اجرایی این کار را برای شفاف سازی اعلام کردیم. خودتان قضاوت کنید.