• آریا جعفری   Aryakayak@

    1400/04/20 ساعت 05:57

    او در این حین توضیح داد:«روش مرمت این گنبد سنتی وکل آسیب آن از قسمت خیز به بالا بوده است.در این بخش کاشی‌ها با دست از بدنه جدا می‌شده وبخش عمده زیرسازی مضمحل شده بوده اما به این دلیل که زمینۀ کار آجر ریشه‌دار بوده ریزش نکرده.مرمت این گنبد نیازی به کاشی تراش و کاشی‌کار نداشته./۱۱