• آریا جعفری   Aryakayak@

    1400/04/20 ساعت 05:57

    نکویی گفت: «سال‌های سال کار تخصصی مرمت در اصفهان انجام‌شده و تخصص و توان و تجربه سازمان میراث اصفهان بیشتر از کل کشور است. کار غیرکارشناسی نیز انجام‌نشده است.»، نکویی بیان کرد از روی عکس و از آن طرف دنیا نمی‌توان مرمت یک اثر را قضاوت کرد./۱۰