• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/20 ساعت 16:00

    رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران از درخواست این اتحادیه برای دو برابر شدن #قیمت_نان خبر داد و گفت قیمت #نان آخرین بار در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته، اما در دو سال اخیر، هزینه #کارگر، بیمه، #مالیات، حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌ها برای نانوایان رشد چشمگیری داشته است