• آریا جعفری   Aryakayak@

    1400/04/20 ساعت 05:57

    چون با لیزر اسکن اطلاعات جمع‌آوری‌شده و قالب هم بر اساس همین داده‌ها ساخته‌شده است.
    این مطالب بخشی از گزارش همکار خوبم سمیرا قاسمی بود که پیشنهاد می‌کنم برای خواندن گزارش به سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری ایسنا مراجعه کنید./پایان
    #اصفهان
    #مسجد_شیخ_لطف_الله