• صادق آملی لاریجانی   AmoliLarijaniir@

    1400/04/19 ساعت 14:36

    در هر حال «کاوش‌های عقل نظری» کتاب دقیق و منظمى است اما کاوش‌هاى عقل عملى اینطور نیست، شاید هم تا حدى به این سبب است که برگرفته از درس‌های ایشان است.