• صادق آملی لاریجانی   AmoliLarijaniir@

    1400/04/19 ساعت 14:36

    به خصوص در دو کتاب به نام «کاوش‌هاى عقل نظرى» و «کاوش‌هاى عقل عملى» که به نظر می‌رسد این دو کتاب، بر اساس مشابهت با کتاب‌هاى کانت اسم‌گذارى شده است نقد عقل عملی [Critique of practical Reason ] و نقد عقل نظری [Critique of Pure Reason]