• دیروز پارک پردیسان برای ما هم همین اتفاق افتاد.با این تفاوت که سگ کوچک بدون قلاده به سمت پسر ما آمد و با صدای پارسش پسرک ترسید. من هم حساب سگ و صاحبش را گذاشتم کف دستش.
    حالا که جمهوری اسلامی به هر دلیل موضوع را رها کرده تنها چاره ما دفاع از حداقل حقوق شخصی است.