• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/04/19 ساعت 17:31

    پروژه حفاظت پیشگیرانه و آمادگی سطوح مختلف مدیریت بحران در کاخ‌موزه صاحبقرانیه با طرح و نظارت کمیته مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه اداره‌کل موزه‌های کشور آغاز شد. همزمان با این پروژه، آموزش تخصصی امنای اموال، مسئولین موزه‌ها و دیگر کارشناسان مجموعه نیز انجام می‌شود.
    #مدیریت_بحران