• در ۲۰سال اخیر، گروه ۷۵هزار نفری #طالبان با هر روش و به هر قیمتی، در «مبارزه با اشغالگران خارجی و دولت دست‌نشانده» بوده است.
    این «آرمان» فارغ از ماهیت و کارنامه پرچمدار، همیشه هوادار خواهد داشت، همان‌طور که مبارزه طالبان پیوسته سمپاتی اقلیت قابل توجه افغانی را داشته است.
    ۲/