• احمد کریمی   KarimiPress@

  1400/04/17 ساعت 23:50

  مسئولانی که هنر حرف زدن را ندارید
  سکوت شما، باعث مرگتان نمیشود
  اگر قلدری بلدید، با مدیران مجموعه صحبت کنید تا دمبال سوراخ موش بگردید
  مظلوم‌کشی تو خون بعضی‌ از مدیران بی‌سواد فوران میکنه
  نقش روابط‌عمومی بی‌سواد ستون پنجم هم ک …