• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/04/17 ساعت 14:27

    درگذشت همکار قدیمی، آقای «داریوش غفاری» از دبیران و خبرنگاران ایثارگر ایرنا که تا آخرین روزهای عمر و با وجود سرطان سخت، به کارش متعهد بود را به خانواده داغدار ایشان، به خصوص همسر و فرزندان ایشان و همه همکاران عزیز در خبرگزاری ایرنا تسلیت عرض می‌کنم. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.