• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/04/17 ساعت 13:22

    انسان شاکر، سختی‌ها را هم نعمتی از خداوند می‌بیند.
    او همان استفاده‌ای که از خوشی‌ها می‌برد از سختی‌ها هم می‌برد و هر دو را ابزار بندگی قرار می‌دهد.
    شاکر همیشه در بندگی خداوند است.