• امروز برای سیاستگذاران خزانه‌داری انگلستان تدریس آینده‌پژوهی استراتژیک داشتم. در جواب سوالم که چه روندی در ۱۰سال اخیر شما را سورپریز کرده، یکیشون گفت مرکزیت #توییتر در دعواهای نخبگان سیاسی انگلیسی!
    خواستم بگم از وضع سیاستمداران ما خبر نداری،تازه اونا قاچاقی میان و منع رطب میکنن