• حسین فروتن   hforootan@

    1400/04/16 ساعت 19:31

    زنگ زدم به دوستم که بیا برو فلان‌جا
    گفت یه ماه دیگه دارم میرم ترکیه برای زندگی
    بعد گفت تو نمی‌خوای بری؟ برق نیستا