• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/04/16 ساعت 09:36

    جهان اکنون با مدلی از#اشوب در #ژئوپلیتیک قدرت مواجه شده پس بسیار محتمل است که افزون بر برسازی #منازعات پیشینی ما با برآمدن و زایش منازعات جدیدی روبه رو باشیم؛ #نظم سازی تعاملی از طریق افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی راه حل مدیریت آشوب سیستمی است.