• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/16 ساعت 16:51

    حتما باید برخورد با فساد و تخلف در دستگاه‌های مسئول، قوه قضائیه، قوه مجریه و … سخت‌تر و موثرتر باشد.